Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)

Ban cán sự Đảng

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

1. Vị trí và nguyên tắc hoạt động của Ban cán sự:

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai do Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thành lập. Ban cán sự Đảng là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

          Ban cán sự Đảng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ trong ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

          Ban cán sự Đảng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và quyết định theo đa số.

 ​2. Cơ cấu tổ chức:

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai gồm có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 02 Ủy viên: 

+ Bí thư: - Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng- Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai 

+ Phó Bí thư: Nguyễn Thị Trang Hoàng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai. 

            + 02 Ủy viên Ban cán sự Đảng:  

- Đ/c  - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai 

- Đ/c Lê Nguyễn Thắng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai

- Đ/c Ngô Hữu Nghĩa - Trưởng phòng TCCB VKSND tỉnh Đồng Nai. 

Thư ký cho Ban cán sự Đảng là  Chánh văn phòng VKSND tỉnh Đồng Nai

 3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Ban cán sự Đảng lãnh đạo ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai để tổ chức thực hiện;

- Lãnh đạo thực hiện các quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành kiểm sát nhân dân;​

- Kiểm tra việc chấp hành Nghị Quyết của Tỉnh ủy, việc thực hiện các Nghị Quyết của Ban cán sự Đảng, chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm sát theo tinh thần cải cách tư pháp; định hướng những nội dung quan trọng về công tác kiểm sát hàng năm của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

- Xem xét và báo cáo Tỉnh ủy những vụ việc theo quy định của Tỉnh ủy và những vụ việc do Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo báo cáo; Những vụ việc còn có ý kiến khác giữa Lãnh đạo VKSND tỉnh và Cơ quan tư pháp tỉnh Đồng Nai, giữa Lãnh đạo ngành kiểm sát với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;

- Theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng xem xét, quy định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ như: đề nghị cấp có thẩm quyền quy định về tổ chức bộ máy thuộc ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; bố trí phân công; quản lý sử dụng cán bộ; quy định luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nhận xét đánh giá cán bộ; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; kiểm tra công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ;

          - Ban cán sự Đảng thống nhất và định hướng lãnh đạo trong việc thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; đề ra những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm, công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy làm việc của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và những nhiệm vụ công tác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo Quy chế quy định về chức trách, nhiệm vụquyền hạn và lề lối làm việc của Ban cán sự Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 31QĐ/BCSĐ ngày 17/01/2011 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của từng thành viên trong Ban cán sự Đảng và mối quan hệ công tác giữa Ban cán sự Đảng với các Ban Đảng và đơn vị khác.​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​