Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)
Thanh kiếm và lá chắn

Thanh kiếm và lá chắn


               Kỷ niệm ngày thành lập ngành

Mấy dòng ghi lại thông tin tuyên truyền

Từ thuở thành lập ban đầu

  Ngày nay lớn mạnh đã gần 60

  Chặng đường lịch sử vẻ vang

  Đảng ta ghi nhận bảng vàng sắt son

     Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

      Rành rành nhiệm vụ, chức năng, thẩm quyền

  Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Bảo vệ quyền con người, quyền công dân

Bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa

Bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế kỷ cương

Phòng chống tội phạm hàng đầu

Thực hành quyền công tố trước Tòa nghiêm minh

Kiểm sát hoạt động tư pháp thường xuyên

Khắc phục vi phạm, an lành nhân dân

Phòng kiểm sát Thi hành án dân sự, hành chính

Gọi tắt là phòng 11, chúng tôi

Có 6 người 01 nữ, 05 nam

Tất cả đều hăng say công việc

Mong góp phần thực hiện tốt kế hoạch đề ra

Nào kiểm sát chuyển giao Bản án

Làm thường xuyên đầy đủ kịp thời

Nào kiểm sát hồ sơ thi hành án

Đảm bảo tài liệu văn bản liên quan

Cần lưu trữ gọn gàng, ngăn nắp

Xem Chấp hành viên có thiếu sót gì không

Báo cáo - đề xuất kê biên cưỡng chế

Phải đủ đầy căn cứ pháp luật ghi

Kiểm sát hồ sơ thi hành án

Có hay không vi phạm của Chấp hành viên

Làm rõ nguyên nhân, tính chất mức độ

Mới mong được khẩu phục, nhân tâm

Rồi yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị

Phấp phỏng chờ kết quả chấp nhận không

Rồi tiến hành kiểm sát trực tiếp

Ban hành Quyết định, thông qua kế hoạch yêu cầu

Nghiên cứu hồ sơ, phát hiện vi phạm

Mỗi vụ, việc đều lập biên bản chứng minh

Để có những kết luận hoàn chỉnh

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phúc tra

Chỉ tiêu kế hoạch hoàn thành sớm

Chất lượng kiến nghị, kháng nghị phải đề cao

Kế hoạch năm sau cao hơn trước

Góp phần hoàn thành mục tiêu chung

Mồ hôi trên màu áo thiên thanh

Ngày kê biên cưỡng chế giao tài sản

Sáng lên niềm tin về ngành kiểm sát

Vì pháp quyền, vì hạnh phúc nhân dân.                  Nguyễn Viết Hạnh - Trưởng phòng 11


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​