Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)
Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Nhằm đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 5 Điều 29 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 16/3/2021 của Viện KSND tối cao (Vụ 8) hướng dẫn một số nội dung công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ, sáng ngày 23/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Công an thành phố, UBMT Tổ quốc thành phố và thành viên tổ bầu cử (Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) giám sát thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Biên Hòa.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã chủ động phân công Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát cơ sở giam giữ trong việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử theo quy định; yêu cầu cơ sở giam giữ có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý giam giữ trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý giam giữ, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định.
Kiểm sát chặt chẽ cơ sở giam giữ trong việc phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Hội đồng bầu cử địa phương trong việc kiểm sát cơ sở giam giữ lập danh sách cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam, niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử tại cơ sở giam giữ theo quy định. Kịp thời phát hiện những trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền bầu cử nhưng không có tên trong danh sách cử tri để yêu cầu cơ sở giam giữ đưa vào danh sách cử tri và những trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam không có quyền bầu cử để yêu cầu xóa tên khỏi danh sách cử tri. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, vị thế của Ngành tại địa phương, đảm bảo công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng mà Đảng và Nhân dân đã tin tưởng giao phó./.
Thế Việt – VKSND TP Biên Hòa


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​