Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)
Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tập huấn triển khai, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị

Ngày 7/6/2022, tại Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26 - CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/2/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
      Tham dự hội nghị có các đồng chí Hồ Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy), đồng chí Nguyễn Thị Hoàng (Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai); tập thể Thường trực các huyện ủy, thành ủy Long khánh, thành ủy Biên Hòa; tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ có chức danh tư pháp của ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên tham mưu công tác nội chính của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức Ban nội chính Tỉnh ủy. Hội nghị tập huấn được chia làm 2 buổi, buổi sáng gồm các thành phần, đại biểu cấp tỉnh; buổi chiều gồm các thành phần đại biểu, cấp huyện.
      Đợt này, toàn ngành Kiểm sát Đồng Nai cử 203 người tham dự là các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chính, trong đó có các đồng chí trong tập thể Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
      Tại Hội nghị, đồng chí Phan Bá (Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương) đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: Sự cần thiết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; Đảng lãnh đạo được quy định trên cơ sở hiến pháp, pháp luật và các văn bản của Đảng; Những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các vụ án, vụ việc, trong đó nhấn mạnh Đảng không can thiệp cụ thể vào tội danh, mức án, không chỉ đạo cụ thể chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngoài ra, các đại biểu được quán triệt về phương pháp mà Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án; Trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật….
      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp các cơ quan tố tụng thực hiện đồng bộ, chính xác, thống nhất đạt mục tiêu bảo vệ pháp luật, giữ vững ổn định chính trị. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các quy định mới của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ toàn diện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc; Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Bên cạnh đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, báo cáo hoặc trao đổi kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác khách quan của nội dung báo cáo xin ý kiến hoặc trao đổi với cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền.
      Các đại biểu tham dự đã tiếp thu đầy đủ nội dung được quán triệt trong Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Căn cứ tình hình thực tiễn, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, nhất là các cơ quan nội chính, cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị và Hướng dẫn của Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới./.
Nguyễn Văn Huyện (VPTH)


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​