Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)

Đảng bộ

Đảng bộ

 

​Địa chỉ: Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai – Số 1/6k, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bửu Long, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai​ 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1. Chức năng
    Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối Dân Chính Đảng tỉnh Đồng Nai; có chức năng lãnh đạo các chi bộ trực thuộc đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vững mạnh.
2. Nhiệm vụ
- Lãnh đạo các chi bộ đảng trực thuộc và đảng viên trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia góp ý kiến với Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo cơ quan Viện kiểm sát tỉnh những vấn đề theo chức năng để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ địa phương.
- Lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và CBCC trong cơ quan.
 
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Bí thư:          Nguyễn Mạnh Thắng
2. Phó Bí thư:   Nguyễn Thị Trang Hoàng
3. Các chi bộ trực thuộc: 4 chi bộ
    - Chi bộ 1  (Phòng 1, phòng 2, phòng 3)
    - Chi bộ 2     (Phòng 7, phòng 8, phòng 11)
    - Chi bộ 3     (Phòng 9, phòng 10, Thanh Tra - Khiếu tố)
    - Chi bộ 4     (Văn phòng, phòng 15)​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​