Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)

​Thanh Tra - Khiếu tố

Thanh Tra​ - Khiếu tố

1. Nhiệm vụ: 

1. Thanh tra về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
2. Thanh tra về công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản được Nhà nước cấp; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ; thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật nội vụ và các việc khác khi được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai giao.
3. Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành Kiểm sát Đồng Nai; những việc thuộc phạm vi thanh tra do Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới đã kết luận đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức lối sống nhưng bị khiếu nại.
4. Theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết đơn tố cáo về tham nhũng có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.
5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và những vụ việc Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chuyển đến giải quyết theo thẩm quyền.
6. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm điểm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trong Ngành Kiểm sát Đồng Nai có sai phạm đã được Thanh tra kết luận, kiến nghị và thuộc thẩm quyền xử lý của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. 
7. Báo cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về kết quả công tác thanh tra; đề xuất chủ trương, biện pháp có liên quan đến tổ chức, quản lý và xây dựng Ngành.

2. Cơ cấu tổ chức:

     Chánh thanh tra: Ông Hồ Đình Thanh

     Phó chánh thanh tra: Ông ​​​Lê Văn Dũng

3.​ Số điện thoại liên hệ: 02513. 827244

    


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​