Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)

Phòng 15

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

1. Chức năng, nhiệm vụ

      Thực hiện chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Đồng Nai. Phòng có những nhiệm vụ sau:

      Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

     Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;

      Thực hiện việc lập hồ sơ trình Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Hội đồng tuyển chọn Kiểm tra viên (Ủy Ban Kiểm sát) trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Đồng Nai;

      Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Quản lý cán bộ, công chức; Bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

     Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề...bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành; 

      Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công. 

2. Cơ cấu tổ chức 

     Trưởng phòng: Ông Ngô Hữu Nghĩa;

    Phó trưởng phòng: Bà Lê Thị Nga.  

3. Điện thoại liên hệ: 02513. 822341​Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​