Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)

Phòng 10

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp (Phòng 10)

1. Chức năng, nhiệm vụ,

     Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân , Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

      Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động  giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;

     Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp . Trên cơ  sở kế hoạch công tác của vụ 12 VKSND tối cao xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát cấp huyện;

       Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những  vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền   

        Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh. 

2. Cơ cấu tổ chức  

       Trưởng phòng: Nguyễn Viết Hạnh

       Phó trưởng phòng: Ông Trần Đình Phi Long. 

       Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Bình. 

3. Điện thoại liên hệ: 02513. 819702​​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​