Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024).
Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân ( 26/7/1960 - 26/7/2024 ) và 48 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Đồng Nai (26/7/1976 - 26/7/2024)

Ủy ban kiểm sát

ỦY BAN KIỂM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI


1Vị trí và nguyên tắc hoạt động:

- Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Những vấn đề đưa ra Ủy ban kiểm sát được các thành viên thảo luận và quyết định từng vấn đề. Đối với một số vấn đề không nhất thiết phải thảo luận tại phiên họp thì theo chỉ đạo của Viện trưởng, đơn vị có trách nhiệm gửi hồ sơ, phiếu lấy ý kiến của từng thành viên Ủy ban kiểm sát.

- Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Ủy ban kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ủy viên Ủy ban kiểm sát có ý kiến khác với ý kiến của đa số thành viên Ủy ban kiểm sát có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

2. Cơ cấu tổ chức

Uỷ ban kiểm sát có các thành viên: Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và một số Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân.

Các thành viên của Ủy ban kiểm sát hiện nay gồm 5 đồng chí:

 - Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng              - Viện trưởng

  ​- Đ/c Nguyễn Thị Trang Hoàng   - Phó Viện ​trưởng ​

   - Đ/c Lê Nguyễn Thắng                   - Phó Viện ​trưởng ​​

   - Đ/c Nguyễn Phước Vinh        - Trưởng phòng 3​​

   - Đ/c La Minh Dũng                 - Trưởng phòng 9​  

3. Chức trách và nhiệm vụ:

Uỷ ban kiểm sát họp và do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, được quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân như sau:

 - Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, Chỉ thị, Thông tư và Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Báo cáo tổng kết công tác năm để báo cáo với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân và Thường trực Tỉnh uỷ;

- Kiến nghị với Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ngành về việc đấu tranh phòng, chống tội phạm; Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, cụ thể:

+ Vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, dự kiến mức hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, các vụ án do Viện kiểm sát trực tiếp đình chỉ điều tra do miễn trách nhiệm hình sự.

+ Vụ án mà người phạm tội là cán bộ do ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý, người có chức sức cao trong các tôn giáo, nhân sĩ trí thức có các chức danh do nhà nước phong tặng.

+ Vụ án có vướng mắc về quan điểm xử lý giữa cấp ủy cấp huyện hoặc các ngành (Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai) với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, giữa các Phó Viện trưởng với nhau hoặc các vụ án khác mà Viện trưởng xét thấy cần phải báo Ủy ban kiểm sát.

+ Vụ án phải thỉnh thị Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội danh và đường lối xử lý.

+ Các vụ án đã có ý kiến Ủy ban kiểm sát nhưng sau đó xử lý trái với ý kiến của Ủy ban kiểm sát phải báo cáo lại ủy ban kiểm sát cho ý kiến.

- Xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp;

- Những vấn đề quan trọng khác do Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoặc Viện trưởng xét thấy cần thiết phải thông qua Ủy ban kiểm sát.

Mối quan hệ làm việc của Viện trưởng, Phó Viện trưởng và Ủy ban kiểm sát thực hiện theo quy định từ điều 4 đến điều 10 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 30/2011/QĐ-VKSĐN ngày 13/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: số 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bửu Long - TP. Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.817980 - Fax: 02513.825376​